Sorting by qualification MISUMI presents 21st ROBO-ONE Light

Order ID Robot name Team name
1 677 ARU KUS2 TEAM HAKUTO
2 1305 MASA MASA
3 1239 KHR-3HV Ver.KIT Kyushu Institute of Technology musen club
4 1138 ZEON HKUST
5 1026 DAITI1GOU SYUITIRobotYuenchi
6 1300 Cyclo SIT S-Tech
7 1303 Thorbot Valhalla
8 1318 Wakamaru Chibakodai Sokoken Naito
9 1276 rannsurotto mukasasousi
10 1304 Kome Zanmai NIIGATA POLYTECHNIC COLLEGE
11 1310 shunichigou RobotYuenchi
12 1308 Blade Runner (2049) Avatar
13 114 KOBIS BISKO
14 9 Garoo KUMAMA
15 1260 KUREYONNSYUUTYANN Daichi with robot land
16 128 Simple Fighter light zeno
17 892 Tsugihagikun Furaflux
18 1307 komarobo Ver.1.0 KomaRobo
19 1129 SYUITIGOU CST
20 872 dekusu OSU
21 850 Senpumaru2 DrGIY
22 963 superraiankid raian
23 1123 Susu CIT SKK OB Minakawa
24 1319 kadouotoko ku1
25 889 RAISAMA COVE FAMILY
26 1322 black thunder beta osaka college of technology
27 1317 Bug Factory Errors
28 1277 Robovie-X Nouji Ryuto
29 115 Metallic Fighter Morinaga
30 1311 robokawa8 robokawa8
31 1313 atom teamtaiyo
32 1226 geiru OSU
33 391 PLEN sasaki
34 10 Chrome-kid Kupakuma
35 977 Dual Face Demon SIT S-Tech
36 1002 Boboby-X Boboby-X
37 1111 staccato Osaka Electro-Communication University JiyuKoubou HRP
38 1316 Mahō Shōjo Majutsu—shi
39 844 TSUNA Kinki daigaku rikoukai gakuseibukai robot kennkyukai
40 904 Helios Tsuno
41 785 Thunder Volt SIT S-Tech
42 1262 Mr. Meli-chun Masters-chun
43 1166 KYUBI COVE FAMILY
44 1306
45 1312